وقف نامه شيخعلي حان زنگنه بر روي آثار تاريحي بيستون

 

شیخ علیخان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان صفوی در زمان حیات خود برای سادات فاطمی و تعمیرات کاروانسرای بیستون رقباتی چند را وقف کرده و بر صخره بیستون کنده است.


برچسب‌ها: وقف نامه, عکس