برنامه " به سمت خدا " با موضوع نحوه برنامه ریزی در زندگی و در کارها با سخنان حجت الاسلام دکتر رفیعی در خصوص برنامه ریزی و سنجیدن اولویّت‌ها زندگی . و اشاره ای به موضوع وقف .

دانلود نمایید