ردیف

موضوع

دانلود

۱

  فروش خانه وقفی:پاسخ «آیت الله مکارم شیرازی»

فروش خانه وقفی  

۲

وقف سینما: قطعه شنیدنی از سخنان آیت الله مجتهدی(ره)

وقف سینما

۳

بردن قرآن وقفی به خانه:پاسخ حجت الاسلام محمدی

قرآن مسجد را می توانم به خانه بیاورم؟

۴

ارث و وصیت در وقف :حجت الاسلام محمدی

پیرامون ارث و وصیت در وقف